Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

donderdag 17 april 2008

Algemene ledenvergadering 17 april 2008.

Met Rogé Haan en het weer.

Voor deze gelegenheid was uitgeweken naar de doopsgezinde kerk om onze jaarvergadering te houden. Op verzoek een keer op donderdag om voor een aantal leden een lastige keuze te voorkomen.

In zijn openingswoord kon de voorzitter een veertigtal bezoekers verwelkomen, waar onder veel trouwe, vaak wat oudere leden. Een extra woord van welkom was voor Rogé Haan uit Oosthuizen. Het huishoudelijk gedeelte verliep vlot. Het jaarverslag van de secretaris leverde geen vragen op. Het verslag van de penningmeester kreeg ook instemming en nadat de kascommissie een gunstig verslag uitgebracht had van haar bevindingen werd het beleid in deze goedgekeurd. Nieuw kascommissielid werd Dik Molenaar. De contributie kon door het goede resultaat op hetzelfde niveau vastgesteld worden, dus op €12.50.

Bij de bestuursverkiezing waren Dieuwke de Boer- Muts en Eric van den Hudding aftredend en herkiesbaar. Beiden namen hun herbenoeming aan. Voor de nog bestaande vacature, die was ontstaan bij het vertrek van Ron Batenburg, had Germa Karsten-Vink zich kandidaat gesteld; zij werd met applaus door de aanwezige leden tot bestuurslid gekozen.
Op de vraag of er suggesties waren voor activiteiten of artikelen bleef het tamelijk stil. Dat ontlokte de voorzitter de vraag of er personen waren die zelf artikelen voor de Post willen maken. Dank werd gebracht voor de spontane bijdrage van enkele leden die in het zojuist verschenen nummer waren gepubliceerd. In het algemeen werd er lof uitgebracht over de inhoud en verzorging van ons ledenblad “de Post”.

Het bestuur had de voordracht voor een kandidaat voor “het tegeltje” over genomen zodat de voorzitter tot volkomen verrassing van Ton van de Wegen aan hem het kleinood mocht overhandigen. Vanaf het begin van het genootschap heeft hij veel voor ons gedaan. De vormgeving en druk van de allereerste nummers van de Post waren zijn werk. Nog steeds kunnen wij een beroep op Ton doen, zeker als het werk betreft met de computer. (foto Ton).

Na het huishoudelijk gedeelte nam Rogé Haan ons mee in de grilligheden van het weer. Hij heeft vele jaren archief onderzoek gedaan naar allerlei facetten van het weer en dit in grafieken proberen uit te drukken om zo voorspellingen te kunnen doen. Ook veel bijzondere weersomstandigheden liet hij zien met behulp van een beamer op het scherm. Hij heeft zijn bevindingen te boek gesteld per tienjarige perioden vanaf 1890; de boeken zijn bij hem te koop. Na afloop bedankte voorzitter hem hartelijk voor zijn bijdrage aan deze avond.
Bedankte de dames van de Stichting Kerk voor de verzorging van de consumpties.
Wenste een ieder wel thuis en tot de volgende bijeenkomst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten