Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

vrijdag 8 oktober 2010

Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst.

van het Historisch Genootschap Oud-Middelye op dinsdag 2 november 2010 in de Doopsgezinde kerk, aanvang 20.00 uur.


U zult geboeid luisteren naar Ber de Lange die vertelt over de bijzondere geschiedenis van de stad Purmerend en haar grote betekenis voor de regio. Dit naar aanleiding van het 600 jarig bestaan van Purmerend.


Ber de Lange
Bijna een halve eeuw al verzamelt Ber de Lange alles wat met Purmerend te ma¬ken heeft. De 74-jarige cultuur¬historicus weet 'alles' van de Purmerendse geschiedenis en deelt dat graag. De Lange begon in '66 met het fotograferen van stedenbouw en gebeur-tenissen in Purmerend. „Er zat zo'n mooie trapgevel op de Boterhallen in de Nieuw¬straat. Die moest op foto worden vastgelegd".

Nadat Ber de Lange in '67 een heupoperatie onderging, sloeg de verveling toe bij de lief¬hebber van Purmerend. “Toen ben ik begonnen met het verzamelen van ansichtkaarten. Mijn oudste ansichtkaart stamt uit 1893”. Regelmatig leidt Ber groepen rond in Purmerend en men is verrast over zijn gedetailleerde kennis van de stad en haar bewoners. Onlangs werd hij voor zijn historische activiteiten koninklijk onderscheiden.

zaterdag 20 maart 2010

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

van het Historisch Genootschap Oud-Middelye op woensdag 14 april 2010 in "Het Wapen van Middelie", aanvang 20.00 uur.

Na het officiële gedeelte geeft Jaap Haag (plaatsvervangend archivaris bij het Waterlands-archief te Purmerend en gastredacteur van het NHD) een interessante lezing over de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

Voorwoord:
Oprichters: Jan Nieuwenhuijzen (1724-1806) & Martinus Nieuwenhuijzen (1759-1793) Bibliotheken, spaarbanken, kleuterscholen, lagere scholen en kweekscholen. Die kwamen er sinds 1784 vaak dankzij de in dat jaar opgerichte Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Ook schoolboekjes en ander lesmateriaal werd door het ‘Nut’ ontwikkeld. Want het ‘Nut’ maakte zich sterk voor beter onderwijs en voor de ontwikkeling en ontplooing van ‘de gemeene handwerkslieden’, oftewel de gewone man. Met het doel ‘hen tot nuttige leden der maatschappy en tot braave opvoeders hunner kinderen te maken’. Als motor achter vele onderwijsvernieuwingen heeft het ‘Nut’ een nschatbare bijdrage geleverd aan de algemene ontwikkeling van iedereen.

En als motor achter het ‘Nut’ stonden de doopsgezinde vermaner Jan Nieuwenhuijzen uit Monnickendam en zijn zoon Martinus Nieuwenhuijzen, arts te Edam. Hun denkbeelden waren nauw verweven met de 18e eeuwse stroming van de Verlichting, waarin sterk de nadruk werd gelegd op het redelijke, dat ieder mens eigen is. Dit destijds zeer progressieve gedachtegoed kon op heel veel weerstand in conservatieve kringen rekenen. Martinus Nieuwenhuijzen werd zelfs gedwongen het behoudende Edam te verlaten. Hoe het ‘Nut’ zich desondanks staande hield en de aanzet tot tal van vernieuwingen wist te geven wordt deze avond uit de doeken gedaan.
Jaap Haag