Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

zaterdag 20 maart 2010

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

van het Historisch Genootschap Oud-Middelye op woensdag 14 april 2010 in "Het Wapen van Middelie", aanvang 20.00 uur.

Na het officiële gedeelte geeft Jaap Haag (plaatsvervangend archivaris bij het Waterlands-archief te Purmerend en gastredacteur van het NHD) een interessante lezing over de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

Voorwoord:
Oprichters: Jan Nieuwenhuijzen (1724-1806) & Martinus Nieuwenhuijzen (1759-1793) Bibliotheken, spaarbanken, kleuterscholen, lagere scholen en kweekscholen. Die kwamen er sinds 1784 vaak dankzij de in dat jaar opgerichte Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Ook schoolboekjes en ander lesmateriaal werd door het ‘Nut’ ontwikkeld. Want het ‘Nut’ maakte zich sterk voor beter onderwijs en voor de ontwikkeling en ontplooing van ‘de gemeene handwerkslieden’, oftewel de gewone man. Met het doel ‘hen tot nuttige leden der maatschappy en tot braave opvoeders hunner kinderen te maken’. Als motor achter vele onderwijsvernieuwingen heeft het ‘Nut’ een nschatbare bijdrage geleverd aan de algemene ontwikkeling van iedereen.

En als motor achter het ‘Nut’ stonden de doopsgezinde vermaner Jan Nieuwenhuijzen uit Monnickendam en zijn zoon Martinus Nieuwenhuijzen, arts te Edam. Hun denkbeelden waren nauw verweven met de 18e eeuwse stroming van de Verlichting, waarin sterk de nadruk werd gelegd op het redelijke, dat ieder mens eigen is. Dit destijds zeer progressieve gedachtegoed kon op heel veel weerstand in conservatieve kringen rekenen. Martinus Nieuwenhuijzen werd zelfs gedwongen het behoudende Edam te verlaten. Hoe het ‘Nut’ zich desondanks staande hield en de aanzet tot tal van vernieuwingen wist te geven wordt deze avond uit de doeken gedaan.
Jaap Haag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten