Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

maandag 15 oktober 2012

Uitnodiging najaarsbijeenkomst 2012

UITNODIGING
 
voor de najaarsbijeenkomst van het
Historisch Genootschap Oud-Middelye
op woensdag 7 november 2012
in de Doopsgezinde kerk te Middelie, aanvang 20.00 uur.

We zijn verheugd deze avond de heer Gervien Pielage te mogen verwelkomenIn het begin van de 17e eeuw zorgden hoge zeewaterstanden en wind in de gebieden ten noorden van het IJ voor afkalving van het veen. Tegelijkertijd was er behoefte aan goede landbouwgrond. In 1607 hakte het Hof van Holland de knoop door: de Beemster zou worden drooggelegd. Amsterdamse kooplieden en hoge ambtenaren zorgden voor de financiering en Jan Adriaensz. Leeghwater droeg zijn steentje bij aan de bouw van de molens. Het werd een spannend project, want veel ervaring met grote droogmakerijen was er niet. Een unieke droogmakerij is het resultaat.

Gervien Pielage, 40 jaar werkzaam in de wereld van de waterstaat. Eerst het waterschap 
De Beemster, waarna De waterlanden en nu Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lid van de Stichting Beemster Werelderfgoed. Geïnteresseerd in de historie en geografie van Laag Holland. De lezing met beelden via een powerpoint-presentatie zal gaan over een stukje ontstaansgeschiedenis van Noord-Holland, de perikelen rond de droogmaking en inrichting van Beemster, de invloed op het omlig-gende gebied. Er zijn drie invalshoeken; het werelderfgoed, de waterstaat en de bevindingen van Leeghwater. Naast een stroom van informatie is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en wellicht enige discussie over en rond de 400-jarige polder.

             

Geen opmerkingen:

Een reactie posten