Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

maandag 14 december 2015

Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering zeevang nu op dvd beschikbaar!


De documentaire over de ruilverkaveling en streekverbetering in de Zeevang omstreeks 1960 is een groot succes geworden. De vertoning hiervan trok zonder uitzondering volle zalen in de Zeevangsdorpen en leverde veel vraag op naar de dvd.

Wat toen nog niet mogelijk was, kan nu wél: de dvd is inmiddels te koop voor de prijs van € 10,=.
De verzendkosten bedragen € 4,=.

Voor leden is de dvd te bestellen bij Jack Dekker van onze historische vereniging jackdekker@quicknet.nl.

Als u geen lid bent, dan kunt u de dvd bestellen door € 14,= over te maken op:
- IBAN NL43 RABO 0102574162
- t.n.v. historische vereniging Warder
- onder vermelding van documentaire ruilverkaveling en het adres waarnaar de dvd verzonden moet worden.

U kunt de dvd ook ophalen tegen betaling van € 10,= bij Han van Rozelaar, Warder 71 te Warder.
In dat geval graag van tevoren te bellen om een afspraak te maken voor het ophalen: 0299-401822.

Een voorproefje van de documentaire kunt u hier zien:

 

woensdag 9 december 2015

Video promo van de DVD: Ruilverkaveling en Streekverbetering in de Zeevang.


De vertoning hiervan trok zonder uitzondering volle zalen in de Zeevangsdorpen 
en leverde veel vraag op naar de DVD.

Wat toen nog niet mogelijk was, kan nu wél
de DVD is inmiddels te koop voor de prijs van 10 Euro. Verzendkosten bedragen 4 Euro.
De DVD is te bestellen bij onze vereniging.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening NL32RABO 0367325578
ten name van Historische Vereniging Oud Middelye.
Graag onder vermelding van DVD +  adresgegevens.

Na ontvangst hiervan wordt de DVD dan toegezonden.
Hieronder kunt u een promo van de documentaire bekijken,


donderdag 15 oktober 2015

HISTORISCHE DOCUMENTAIRE ZEEVANG

HISTORISCHE DOCUMENTAIRE RUILVERKAVELING EN STREEKVERBETERING ZEEVANG

De historische verenigingen van Oosthuizen, Middelie en Warder zijn de initiatiefnemers tot het maken van een aansprekende en aangrijpende documentaire over de ruilverkaveling en de streekverbetering in de polder de Zeevang, nu ruim 50 jaar geleden.

Voor het maken van deze documentaire hebben de historische verenigingen een beroep kunnen doen op professioneel documentairemaker Erik Willems die landelijke bekendheid verwierf met onder meer documentaires voor Andere Tijden. Willems is er in geslaagd om een schitterend tijdsdocument van ruim 30 minuten neer te zetten waarin de enorme veranderingen in het boerenbestaan in de Zeevang in de zestiger jaren van de vorige eeuw op boeiende wijze worden weergegeven.
Nog in leven zijnde deelnemers en betrokkenen aan de toenmalige ruilverkaveling en streekverbetering vertellen in de documentaire over hun ervaringen van destijds. Ook zijn er beelden van ruilverkavelingboerderijen die circa 50 jaar na dato in nog vrijwel originele staat verkeren. Daarnaast is er geput uit authentieke filmbeelden.

De documentaire kon tot stand komen dankzij ruimhartige financiële ondersteuning van de Gemeente Zeevang, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Coöperatiefonds van de Rabobank Waterland, het Fonds Stichting Eiercentrale Purmerend, het Shell Vrijwilligersfonds en particuliere giften.

De komende weken zal de documentaire worden vertoond in de Zeevangsdorpen. Leden van de betreffende historische verenigingen hebben gratis toegang. Ze zullen hiervoor omstreeks eind oktober een uitnodiging ontvangen.
De première is op 4 november in de Doopsgezinde Vermaning van Middelie, daarna volgen Hobrede op 5 november (Dorpshuis De Zwaan), Beets op  9 november  (Kerkje Beets), Warder op 13 november (De Oude School), Oosthuizen op 17 november (Dorpshuis De Seevanck) en tenslotte Kwadijk op 20 november (Hervormde Kerk). De aanvang is om 20:00 uur. In Warder is dat om 21:00 uur.
Vanwege de te verwachten belangstelling wordt bezoekers aangeraden om tijdig aanwezig te zijn want: VOL is VOL !

woensdag 14 oktober 2015

Tentoonstelling Oud Middelye gewaardeerd

De tentoonstelling die vereniging Oud Middelye had opgesteld tijdens de reunie werd goed bezocht en goed gewaardeerd. De foto´s zorgden direct voor een feest van herkenning. Maar ook de films die doorlopend werden afgespeeld zorgden voor veel plezier. Op verzoek werden bepaalde films nogmaals afgespeeld.

Op de hoogte blijven van de historie van Middelie?
Dit kan door lid te worden van De Post. Dat is een blad van Oud Middelye dat 2x per jaar wordt uitgebracht. KLIK hier voor meer informatie.
Nabestellen van foto´s mogelijk
Voor velen was het onbekend dat de foto´s kunnen worden nabesteld voor slechts euro 3,-- per stuk. De foto´s van Oud Middelye zijn te vinden via deze link. Mail dan naar Oud Middelye welk fotonummer u wilt nabestellen. Het mailadres voor het bestellen via Oud Middelye is: gerryvanderwegen@hotmail.com 

zaterdag 19 september 2015

Uniek evenement op de agenda in Middelie.

MIDDELIE - Op 3 oktober staat een uniek evenement op de agenda in Middelie.
Op die dag zal er een jubileumfeest met een reünie plaatsvinden. Voor bewoners, oud bewoners en anderen die op een of andere manier met het dorp verbonden zijn.


Op 3 oktober staat een uniek evenement op de agenda in Middelie.

Op die dag zal er een jubileumfeest plaatsvinden. Middelie kent als dorp een rijk
verenigingsleven. Voor een dorp van circa 700 inwoners kan het aantal van meer dan 15 actieve
verenigingen en stichtingen gerust hoog genoemd worden.

Deze verenigingen zijn een bindende factor in het dorp en creëren veel saamhorigheid.

Diverse verenigingen vieren dit jaar een jubileum. Dat was de aanleiding voor een groep
vrijwilligers, veelal al bestuurslid in een van de verenigingen, om daarvoor dit jaar speciale dag
te organiseren.

Een feestelijke dag met het karakter van een reünie. Bedoeld voor de inwoners en oud inwoners
van Middelie of mensen die op een andere manier met het dorp verbonden zijn.

Er wordt een grote tent opgezet in het hart van het dorp waar de activiteiten plaats zullen
vinden.

Het goedgevulde programma start in de middag om 13 uur. Het Historisch Genootschap Oud
Middelye verzorgt een tentoonstelling over het verleden van het dorp waar iedereen kan
bewonderen onder het genot van een natje en een droogje. Gedurende de middag zullen er
verschillende muzikale voorstellingen zijn; waaronder een optreden van de zanger Vincello met
een mannenkoor en natuurlijk het meezingkoor uit Middelie . Verder is er door Dick Knip, de
directeur van de school, een speciaal lied geschreven voor de gelegenheid die door de kinderen
van OBS Middelie zal worden vertolkt. Ook de burgemeesters van de gemeente Zeevang en
Edam/Volendam zullen het evenement vereren met een bezoek.

Aansluitend wordt er een smakelijke barbecue georganiseerd. Ook tijdens het eten is er weer
muzikaal vermaak; de zanger Bart Brantjes zorgt voor een vrolijke noot.

Vervolgens sluiten we de dag af met een spetterend feest. Met DJ Marlicious en de swingende
band CoverParty. Het beloofd een geweldig mooie dag te worden.

De voorbereidingen zijn al volop in gang. En zoals gebruikelijk steken veel mensen hier
belangeloos tijd en energie in. Ook zijn er diverse bedrijven en organisaties die dit evenement op
de een of andere manier steunen waardoor de kosten voor deelnemers zo laag mogelijk blijven.

Wil je komen? meldt je van te voren aan!

Dat kan via de website: www.jubileumfeestmiddelie.nl.
Als dat niet mogelijk is kun je een briefje versturen naar:
Stichting Jubileumfeest Middelie.

P/a Edammerdijkje 24A, 1472 GD Middelie.

U krijgt dan een bevestiging toegestuurd waarmee u toegang krijgt tot een of meerdere
onderdelen van de dag.

Helaas kunnen we geen toegang verschaffen zonder aanmelding!

Voor meer informatie en aanmelden: zie www.jubileumfeestmiddelie.nl

Namens de stichting Jubileumfeest Middelie.

dinsdag 17 maart 2015

Date: Sun, 15 Mar 2015 20:30:15 +0100
Subject: Jubileumfeest Middelie
From: jubileumfeestmiddelie@gmail.com
To: info@jubileumfeestmiddelie.nl
Beste bestuurder, beste inwoner van Middelie,

In ons “kleine” dorp Middelie kennen wij zeer veel verenigingen, stichtingen en ander voor het dorp bepalende groeperingen en individuen.

In juni 2014 ben ik een ronde over het internet gegaan en heb geconstateerd dat er in het jaar 2015 vrij veel jubilarissen onder deze verenigingen/groeperingen en dergelijke zijn. Dit bracht mij op de gedachten om eens te kijken of dit geen goede reden was om een feestje te organiseren waarbij deze jubilarissen in het zonnetje kunnen worden gezet.

Vele van ons kunnen zich nog goed het feest herinneren dat in het jaar 1995 is gehouden aan de Brink bij café Ossebaar.
Prima muziek en met name veel gezelligheid in en voor het gehele dorp! Alleen al over de voorbereidingen zouden boeken geschreven kunnen worden.

Na een vraag te hebben uitgezet bij enige van de onderstaande verenigingen, (bepalen van draagvlak) hebben we besloten om met een groep afgevaardigden van deze aangeschreven verenigingen een bestuur en een kerngroep te vormen. Deze mensen hebben zich bereid verklaard dit feest en de bijkomende activiteiten te gaan organiseren. Doel is dat wij de bewoners, oud ingezetenen en leden van de betreffende verenigingen en direct belanghebbenden voor deze dagen uit te nodigen. De activiteiten worden in een stichting genaamd “stichting Jubileum Middelie 2015” ondergebracht en uitgevoerd. Ook is er al een website opgericht waar veel informatie op te vinden is: www.jubileumfeestmiddelie.nl

Na enige vergaderingen die zich tot op heden allen in huiselijke kring afspelen zijn we tot de navolgende datums en activiteiten gekomen;
Zaterdag 25 April 2015 zal er een veiling worden gehouden met als doel een gedeelte van de kosten van het feest te kunnen dekken.
Uiteraard zal hier de basis worden gezet voor het enorme feest dat zaterdag 3 oktober 2015 zal worden gehouden.

Het programma van 25 april zal bestaan uit:      
-        een spetterende veiling
-        een loterij met fantastische prijzen

Het programma van 3 oktober zal bestaan uit:   
-        een reünie
-        een tentoonstelling
-        een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje en muziek
-        een barbecue
-        aansluitend een feest met een fantastische band en wellicht een bijzondere afsluiting.

Graag willen we iedereen uitnodigen mee te denken en eventueel mee te helpen om van dit jaar een onvergetelijk jaar te maken!
Via de website, flyers en dergelijke zullen we iedereen nader informeren over de voortgang en de activiteiten.
Nogmaals, wij hopen dat we voor het organiseren van dit bruisende feest op uw steun kunnen rekenen.

Namens het bestuur en de kerngroep,
Jos Karsten

06-46627983
Jos@JLDinternational.com

Wat valt er zoal te vieren in het jaar 2015;

2.5 jaar         Stichting Kerkje Middelie,
                     na een lange periode van vrijwillig onderhoud in een andere hoedanigheid
5de Jaar        Mannen vereniging “Het Mikpunt”
5 Jaar            Stichting AED Zeevang
7.5 jaar         Meezingkoor Middelie
18 jaar          Historisch Genootschap “Oud Middelye”
74 jaar          Biljart vereniging “de Soos”  (bijna 75 jaar)
32.5 jaar       Vereniging Volksvermaak Middelie, V.V.M.
40 jaar          Dorpscourant “Kikker Koerier”
40 jaar          Gemeente Zeevang (Einde bestaan van de gemeente Zeevang als gevolg van de
                     fusie met de gemeente Edam-Volendam)
42.5 jaar       Damesvereniging “Het Trefpunt”
45 jaar          Dorpsraad Middelie
70 jaar          Bevrijdingsfeest
95 jaar          Gymvereniging Hercules
135 jaar        IJsvereniging “de Ondersteuning”
145 jaar        Toneel vereniging “Eendracht maakt Macht”
149ste jaar   Basis school Middelie, (bijna 150 jaar)
345 jaar       De klok hangend onder een piramidedak in de klokkenstoel,
                    gegoten in het jaar 1670 door Pieter Hemony.