Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

dinsdag 17 maart 2015

Date: Sun, 15 Mar 2015 20:30:15 +0100
Subject: Jubileumfeest Middelie
From: jubileumfeestmiddelie@gmail.com
To: info@jubileumfeestmiddelie.nl
Beste bestuurder, beste inwoner van Middelie,

In ons “kleine” dorp Middelie kennen wij zeer veel verenigingen, stichtingen en ander voor het dorp bepalende groeperingen en individuen.

In juni 2014 ben ik een ronde over het internet gegaan en heb geconstateerd dat er in het jaar 2015 vrij veel jubilarissen onder deze verenigingen/groeperingen en dergelijke zijn. Dit bracht mij op de gedachten om eens te kijken of dit geen goede reden was om een feestje te organiseren waarbij deze jubilarissen in het zonnetje kunnen worden gezet.

Vele van ons kunnen zich nog goed het feest herinneren dat in het jaar 1995 is gehouden aan de Brink bij café Ossebaar.
Prima muziek en met name veel gezelligheid in en voor het gehele dorp! Alleen al over de voorbereidingen zouden boeken geschreven kunnen worden.

Na een vraag te hebben uitgezet bij enige van de onderstaande verenigingen, (bepalen van draagvlak) hebben we besloten om met een groep afgevaardigden van deze aangeschreven verenigingen een bestuur en een kerngroep te vormen. Deze mensen hebben zich bereid verklaard dit feest en de bijkomende activiteiten te gaan organiseren. Doel is dat wij de bewoners, oud ingezetenen en leden van de betreffende verenigingen en direct belanghebbenden voor deze dagen uit te nodigen. De activiteiten worden in een stichting genaamd “stichting Jubileum Middelie 2015” ondergebracht en uitgevoerd. Ook is er al een website opgericht waar veel informatie op te vinden is: www.jubileumfeestmiddelie.nl

Na enige vergaderingen die zich tot op heden allen in huiselijke kring afspelen zijn we tot de navolgende datums en activiteiten gekomen;
Zaterdag 25 April 2015 zal er een veiling worden gehouden met als doel een gedeelte van de kosten van het feest te kunnen dekken.
Uiteraard zal hier de basis worden gezet voor het enorme feest dat zaterdag 3 oktober 2015 zal worden gehouden.

Het programma van 25 april zal bestaan uit:      
-        een spetterende veiling
-        een loterij met fantastische prijzen

Het programma van 3 oktober zal bestaan uit:   
-        een reünie
-        een tentoonstelling
-        een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje en muziek
-        een barbecue
-        aansluitend een feest met een fantastische band en wellicht een bijzondere afsluiting.

Graag willen we iedereen uitnodigen mee te denken en eventueel mee te helpen om van dit jaar een onvergetelijk jaar te maken!
Via de website, flyers en dergelijke zullen we iedereen nader informeren over de voortgang en de activiteiten.
Nogmaals, wij hopen dat we voor het organiseren van dit bruisende feest op uw steun kunnen rekenen.

Namens het bestuur en de kerngroep,
Jos Karsten

06-46627983
Jos@JLDinternational.com

Wat valt er zoal te vieren in het jaar 2015;

2.5 jaar         Stichting Kerkje Middelie,
                     na een lange periode van vrijwillig onderhoud in een andere hoedanigheid
5de Jaar        Mannen vereniging “Het Mikpunt”
5 Jaar            Stichting AED Zeevang
7.5 jaar         Meezingkoor Middelie
18 jaar          Historisch Genootschap “Oud Middelye”
74 jaar          Biljart vereniging “de Soos”  (bijna 75 jaar)
32.5 jaar       Vereniging Volksvermaak Middelie, V.V.M.
40 jaar          Dorpscourant “Kikker Koerier”
40 jaar          Gemeente Zeevang (Einde bestaan van de gemeente Zeevang als gevolg van de
                     fusie met de gemeente Edam-Volendam)
42.5 jaar       Damesvereniging “Het Trefpunt”
45 jaar          Dorpsraad Middelie
70 jaar          Bevrijdingsfeest
95 jaar          Gymvereniging Hercules
135 jaar        IJsvereniging “de Ondersteuning”
145 jaar        Toneel vereniging “Eendracht maakt Macht”
149ste jaar   Basis school Middelie, (bijna 150 jaar)
345 jaar       De klok hangend onder een piramidedak in de klokkenstoel,
                    gegoten in het jaar 1670 door Pieter Hemony.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten