Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

maandag 12 december 2016

Wensboom

Wordt onze wens werkelijkheid? Mevrouw Gé Koster-Wakker heeft een wens ingeleverd bij het kantoor van de Rabobank in Volendam. Iedereen mag daar een wens inleveren. Op het Rabobank kantoor liggen kerstballen klaar waar je een wens op kan schrijven. Als je de kerstbal in de boom ophangt met de wens dan komt je wens misschien uit! De bank heeft als voorwaarden gesteld dat de wens de leef- of werkomgeving zal verbeteren en een maatschappelijk , economisch, duurzaam, sportief of cultureel karakter heeft. Mevrouw Gé Koster heeft om een bijdrage gevraagd voor ons Genootschap om de kosten van de klimaatbeheersing in onze nieuw te plaatsen vitrine kasten te kunnen betalen. We zijn heel benieuwd!vrijdag 9 december 2016

Intensieve samenwerking met de Stichting Kerkje Middelie gaat van start.


Op 17 november werd officieel de gebruikersovereenkomst met het Kerkje ondertekend.

De besturen van het Kerkje en de Historische Vereniging hebben onderzocht in hoeverre het Kerkje zou kunnen dienen voor het bewaren en exposeren van voorwerpen en er is nagedacht over een breder gebruik van het Kerkje als oudheidkamer.
De Historische vereniging heeft René Bibo gevraagd een nieuwe vitrinekast te bouwen die in de volle breedte van de hal van het Kerkje wordt geplaatst. In de opstelling van vloer tot plafond is er beneden en boven de glazen deuren mogelijkheid voor opslag die bijdraagt aan een wisselende presentatie in de vitrine. Vervolgens wordt er een hoge bewaarkast geplaatst op de balustrade bij het orgel.
De bouw vordert gestaag en we hopen dat de kasten spoedig in gebruik kunnen worden genomen. 

De gebruikersovereenkomst is voorafgaand aan de najaarsvergadering van 17 november ondertekend door beide besturen. Daarna heeft Sjors Vroom, één van de oud-directeuren van het van oorsprong beeldbepalend Middelieër Heibedrijf Vroom, een zeer informatieve en tegelijkertijd amuserende presentatie verzorgd over dit dynamische bedrijf.


dinsdag 8 november 2016

HISTORISCHE VERENIGING MIDDELIE KRIJGT NA 20 JAAR EIGEN HONK!


Intensieve samenwerking met de Stichting Kerkje Middelie gaat van start.

De Historische vereniging van Middelie en de Stichting Kerkje Middelie hebben elkaar nog steviger in de armen gesloten! Beide verenigingen dragen ieder afzonderlijk bij om een inkijk te geven in de lokale historie van het dorp Middelie. Er was al sprake van een beperkte presentatie van oudheidkundige voorwerpen in het Kerkje, maar de op 13 oktober 1997 opgerichte Historische vereniging beschikte niet over een eigen ruimte en is daar al jaren driftig naar op zoek. Die zoektocht is nu ten einde want op 17 november wordt officieel de gebruikersovereenkomst met het Kerkje ondertekend.

Sinds de oprichtingsdatum worden de bestuursvergaderingen thuisgehouden bij één van de bestuursleden. Dit is nooit een probleem maar zij beschikken niet over een centrale ruimte voor opslag van oudheidkundige voorwerpen die iets te maken hebben met de geschiedenis van Middelie.  De vereniging is inmiddels in het bezit van een uitgebreid archief in de vorm van gebruiksartikelen, maar ook in de vorm van foto’s en boeken. Al deze zaken zijn thuis opgeslagen bij enkele (oud)bestuursleden zodat een doorlopende tentoonstelling niet mogelijk is. Daarnaast is de vereniging het hele jaar door druk bezig met het redigeren en uitbrengen van het verenigingsblad ‘De Post’, dat twee keer per jaar naar de ruim 200 leden wordt verstuurd. De voorbereidingen en benodigde onderzoeken die hiermee verband houden konden ook nimmer op een centrale plek worden verricht.

Beide besturen hebben onderzocht in hoeverre het Kerkje zou kunnen dienen voor het bewaren en exposeren van voorwerpen en er is nagedacht over een breder gebruik van het Kerkje omdat een eigen oudheidkamer in Middelie ontbreekt.
De Historische vereniging laat een nieuwe vitrinekast bouwen die in de volle breedte van de hal van het Kerkje wordt geplaatst. In de opstelling van vloer tot plafond is er beneden en boven de glazen deuren mogelijkheid voor opslag die bijdraagt aan een wisselende presentatie in de vitrine. Vervolgens wordt er een hoge bewaarkast geplaatst op de balustrade bij het orgel. De plaatselijke timmerman René Bibo heeft de ontwerpen gemaakt en gaat de kasten binnenkort bouwen en plaatsen. De verwachting is dat deze 1 februari 2017 in gebruik kunnen worden genomen.  Onderdeel van de overeenkomst is dat de consistoriekamer ook door de Historische vereniging gebruikt gaat worden.

Voorafgaand aan de najaarsvergadering op 17 november die gehouden wordt in het Kerkje in Middelie, gaan beide besturen over tot het ondertekenen van de gebruikersovereenkomst. Vervolgens zal Sjors Vroom, één van de oud-directeuren van het van oorsprong beeldbepalend Middelieër Heibedrijf Vroom, een presentatie verzorgen over dit dynamische bedrijf. 

dinsdag 18 oktober 2016

zondag 10 april 2016

613.000 kijkers Polder op de Schop

Van: Rob van Gerve [mailto:r.van.gerve@xs4all.nl]
Verzonden: zondag 10 april 2016 10:32

Onderwerp: 613.000 kijkers Polder op de Schop

Beste,
Gisteravond hebben 613.000 mensen de documentaire “Polder op de schop”, onze documentaire, gekeken. Vanmiddag nog herhaling om 14.25 uur op NPO 2.
Wat mij betreft een groot succes en vanmiddag komt daar nog het een en ander bij. Ook een succes omdat onze mooie Zeevang zoveel aandacht heeft gekregen. Sandra, iets voor de gemeente om daar wat mee te doen wat betreft toeristische aantrekkelijkheid? Geef je dit bericht door aan B&W en de gemeenteraad?
Ik stuur morgen nog een update van de kijkcijfers als die ook van de uitzending vanmiddag bekend zijn.

Vriendelijke groet,
Historische Vereniging Warder,
Rob van Gerve
06 28533260
0299-769010

P Denk aan het milieu voordat je dit bericht print

zondag 3 april 2016

Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering Zeevang op 9 April 2016PERSBERICHT
Documentaire “Polder op de schop” op tv

Zaterdag 9 april zendt Andere Tijden de documentaire “Polder op de schop” uit, 21.20 uur op NPO2. De documentaire bestaat voor het overgrote deel uit de documentaire “De streek op de schop, de samenleving op zijn kop”, die in november 2015 vertoond is in de dorpen in de Zeevang. De documentaire schetst een beeld van de ruilverkaveling en streekverbetering die rond 1960 zijn uitgevoerd in de polder De Zeevang. Deze gebeurtenis heeft diep ingegrepen in de polder de Zeevang.

Van vaarpolder naar rijpolder
Binnen enkele jaren heeft De Zeevang een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Tot 1960 was het gebied “vaarpolder”. Boeren konden het grootste deel van het land alleen per boot bereiken. Dat kostte veel tijd. Het maakte het ook onmogelijk om moderne landbouwmachines naar het land te brengen. Het land werd bewerkt met kleine machines en vaak nog met de hand. Het was dus heel hard werken tegen lage inkomsten, duidelijk lager dan de boeren in de Beemster en de Purmer.
De ruilkaveling heeft die situatie drastisch veranderd. Midden in de polder zijn maar liefst 26 nieuwe boerderijen gebouwd. Om de boerderijen bereikbaar te maken en met de tractor bij alle weilanden te kunnen komen, zijn 23 kilometer wegen aangelegd.
In de stolpboerderijen leefde het gezin nog met de dieren onder één dak. De nieuwe boerderijen hadden een apart woonhuis. Tussen de woning en de stallen lag de spoelkeuken om de melkinrichting te reinigen. Het toilet bevond zich in de woning en niet meer buiten op het erf. Er was een woonkeuken met aanrecht, wasbak en fornuis in plaats van een tafel met een gasstel achter de koeien in de stal. Er waren slaapkamers in plaats van bedsteden.
Gelijktijdig met de ruilverkaveling startte een intensieve voorlichting, de streekverbetering. Boeren kregen voorlichting over hoe ze optimaal gebruik konden maken van hun nieuwe moderne boerderijen. Huisvrouwen kregen voorlichting over hoe zij met hun moderne huis om konden gaan. Samen met de huisvrouwen werd de inrichting van de woning ontworpen. Zij kregen cursussen koken, met destijds moderne gerechten als “nasi goreng”.
De voorlichting aan de vrouwen ging ook in op een volwaardige positie in de maatschappij. Zo kregen ze een cursus bedrijfsadministratie om dat deel van het boerenbedrijf op zich te kunnen nemen. De cursus mondigheid stimuleerde hen om volwaardig aan discussies mee te doen.

De documentaire
De Historische Vereniging Warder heeft eind 2013 een zeer succesvolle presentatie gegeven over deze ruilverkaveling en streekverbetering. Dat was de inspiratie om hier meer mee te doen en een documentaire te maken. Samen met de historische verenigingen van Middelie en Oosthuizen zijn ze aan de slag gegaan.
November 2015 is de documentaire vertoond voor de inwoners van de Zeevang in Beets, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen en Warder. Alle zalen zaten vol tot overvol. In totaal hebben ruim 600 mensen de vertoningen bezocht. De reacties waren zeer enthousiast.
Per januari 2016 is Zeevang gefuseerd met Edam-Volendam. De voormalige gemeente Zeevang heeft begin december 2015 de dvd van de documentaire geschonken aan alle huishoudens van De Zeevang. Met dit afscheidscadeau kon elke inwoner van De Zeevang genieten van de documentaire en de geschiedenis van zijn woongebied wat beter leren kennen.

De dvd is te bestellen bij de historische verenigingen van Middelie, Oosthuizen en Warder. Op hun websites treft u hierover de benodigde informatie aan.