Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

maandag 15 februari 2016

Algemene Ledenvergadering

Beste allemaal.

De Algemene Ledenvergadering zal zijn op maandag 18 april en niet zoals eerder in de notulen staat 13 april i.v.m. de voorbereidingen voor het toneel.
Jaap Haag van het Waterlands Archief zal een verhaal houden over de watersnoodramp van 1916.

groetjes
Gerry van der Wegen