Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

vrijdag 24 november 2017

Reünie Zuivelfabriek Middelie


Reünie Zuivelfabriek Middelie
De Stichting Kerkje Middelie en Historisch Genootschap “Oud-Middelye” organiseerden op 5 november jl. een reünie voor oud-medewerkers van zuivelfabriek Ons Belang en hun familieleden.


donderdag 23 november 2017

5 november 2017 Ons Belang Middelie: Fantastisch!

Fantastische middag. Onze najaarsbijeenkomst van 5 november 2017 stond in het teken van de zuivelfabriek Ons Belang. Een fotopresentatie en in samenwerking met het Kerkje Middelie een reünie voor oud-werknemers, familieleden en belangstellenden. De Kerk was echt propvol! Iedereen enthousiast en vele bekende gezichten van vroeger kwamen elkaar weer tegen. Bedankt alle vrijwilligers van beide verenigingen die dit mogelijk gemaakt hebben!


woensdag 9 augustus 2017

KOMT U OOK OP DE REUNIE VAN DE ZUIVELFABRIEK ONS BELANG?


MIDDELIE OP ZOEK NAAR FAMILIE EN OUD MEDEWERKERS VAN DE ZUIVELFABRIEK ‘ONS BELANG’
REUNIE
De Stichting Kerkje Middelie en de Historisch Genootschap "Oud-Middelye" hebben het initiatief genomen om na 47 jaar na sluiting van de zuivelfabriek een reünie te organiseren. De reünie wordt gehouden op zondag 5 november a.s. van 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur in het kerkje van Middelie
In 1970 sloot de zuivelfabriek "Ons Belang" in Middelie de deuren om de Cono (Beemsterkaas) uitbreiding in de Beemster mogelijk te maken. Voor het dorp een ingrijpende gebeurtenis. De zuivelfabriek heeft jarenlang een grote, maar ook een economische rol gespeeld in het dorpsleven. Veel dorpsgenoten hebben er gewerkt, maar ook veel mensen uit de omgeving Edam, Oosthuizen, Volendam, Kwadijk. Maar de bevolking werd ook gekleurd door een groot contingent Friezen. Een kleine "multi-culturele wereld". Middelie stond zeker op de kaart.
PROGRAMMA
Het is een combinatie van een presentatie en een fototentoonstelling over “Ons Belang”, gelijktijdig de najaarsbijeenkomst van het historisch genootschap OudMiddelye. De presentatie wordt verricht door de broers Age en Gerrit Waaksma, beiden ook werknemers van de fabriek geweest. Daarna alle tijd om oude gezichten te herkennen en herinneringen op te halen! De middag wordt afgesloten met soep en een broodje.
AANMELDEN
Voor de koffie/thee, soep en een broodje van de vrijwilligers van Stichting Kerkje Middelie vragen we een kleine bijdrage van 5 Euro per persoon. De bedoeling is dat belangstellenden zich van tevoren aanmelden, uiterlijk 15 oktober.  Het centrale contactadres is: onsbelangmiddelie@gmail.com Uw aanmelding is definitief nadat wij uw betaling hebben ontvangen op rekening NL94RABO 03673 14665 ten name van Stichting Kerkje Middelie.
KENT U NOG MEDEWERKERS?
Inmiddels heeft de organisatie al een voorlopige lijst met namen opgesteld. En die lijst willen we uitbreiden. Want het is nu of nooit. Veel oud-bestuursleden, oud-medewerkers zijn er immers niet meer. Maar een aantal is er nog wel, maar er zijn ook echtgenoten(s), kinderen en kleinkinderen. Kent u nog meer voormalige medewerkers, geef dat dan ook door aan één van de leden van de reüniegroep, zodat er door ons contact gezocht kan worden om ook deze mensen uit te nodigen.
Onderdeel van de reünie is een foto presentatie, daarom ook graag contact als u nog oude foto’s heeft die aan “Ons Belang” herinneren (en niet terug te vinden zijn op de website van OudMiddelye).
Contactpersonen van de  reüniegroep zijn:  
Jan Lammes 020-4361805 / Aart Greidanus 0299-420833 / Gerry van der Wegen 0299-621730 / Hessel Attema  0299-623437 / Age Waaksma  0299-621541 / Jack Dekker 0299-621339

dinsdag 11 juli 2017

Na een constructieve historische vergadering: afwassen in het Kerkje!

Na onze bestuursvergadering van 10 juli 2017 in de consistoriekamer van het Kerkje in Middelie nemen Teun Boogaard en Jack Dekker niet alleen de besluiten nog even door maar zorgen ook voor een schone vaat. Wat hebben wij besproken:
- de vereniging gaat een filmcamera aanschaffen om gebeurtenissen in Middelie voor het nageslacht vast te leggen;
- we gaan in de Post van oktober een artikel publiceren over het feit dat dokter Ibo Souwer 25 jaar geleden zijn huisartsenpraktijk in Middelie is gestart;
- de invulling van onze najaarsbijeenkomst van 5 november 2017 is uitvoerig besproken. Samen met het bestuur van het Kerkje gaan we een foto tentoonstelling en een reünie over de zuivelfabriek Ons Belang organiseren. 

maandag 10 juli 2017

VOORAANKONDIGING NAJAARSBIJEENKOMST 2017

FOTOTENTOONSTELLING EN REÜNIE ZUIVELFABRIEK "ONS BELANG"

OP ZONDAGMIDDAG 5 NOVEMBER IN HET KERKJE VAN MIDDELIE VANAF 14.00 UUR TOT 17.00 UUR.

IN SAMENWERKING MET STICHTING KERKJE MIDDELIE.
NADERE BERICHTEN VOLGEN!

VRAGEN, SUGGESTIES: MAIL NAAR :
jackdekker@quicknet.nl
waaks002@planet.nl

zondag 1 januari 2017