Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

dinsdag 11 juli 2017

Na een constructieve historische vergadering: afwassen in het Kerkje!

Na onze bestuursvergadering van 10 juli 2017 in de consistoriekamer van het Kerkje in Middelie nemen Teun Boogaard en Jack Dekker niet alleen de besluiten nog even door maar zorgen ook voor een schone vaat. Wat hebben wij besproken:
- de vereniging gaat een filmcamera aanschaffen om gebeurtenissen in Middelie voor het nageslacht vast te leggen;
- we gaan in de Post van oktober een artikel publiceren over het feit dat dokter Ibo Souwer 25 jaar geleden zijn huisartsenpraktijk in Middelie is gestart;
- de invulling van onze najaarsbijeenkomst van 5 november 2017 is uitvoerig besproken. Samen met het bestuur van het Kerkje gaan we een foto tentoonstelling en een reünie over de zuivelfabriek Ons Belang organiseren. 

maandag 10 juli 2017

VOORAANKONDIGING NAJAARSBIJEENKOMST 2017

FOTOTENTOONSTELLING EN REÜNIE ZUIVELFABRIEK "ONS BELANG"

OP ZONDAGMIDDAG 5 NOVEMBER IN HET KERKJE VAN MIDDELIE VANAF 14.00 UUR TOT 17.00 UUR.

IN SAMENWERKING MET STICHTING KERKJE MIDDELIE.
NADERE BERICHTEN VOLGEN!

VRAGEN, SUGGESTIES: MAIL NAAR :
jackdekker@quicknet.nl
waaks002@planet.nl