Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

woensdag 9 augustus 2017

KOMT U OOK OP DE REUNIE VAN DE ZUIVELFABRIEK ONS BELANG?


MIDDELIE OP ZOEK NAAR FAMILIE EN OUD MEDEWERKERS VAN DE ZUIVELFABRIEK ‘ONS BELANG’
REUNIE
De Stichting Kerkje Middelie en de Historisch Genootschap "Oud-Middelye" hebben het initiatief genomen om na 47 jaar na sluiting van de zuivelfabriek een reünie te organiseren. De reünie wordt gehouden op zondag 5 november a.s. van 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur in het kerkje van Middelie
In 1970 sloot de zuivelfabriek "Ons Belang" in Middelie de deuren om de Cono (Beemsterkaas) uitbreiding in de Beemster mogelijk te maken. Voor het dorp een ingrijpende gebeurtenis. De zuivelfabriek heeft jarenlang een grote, maar ook een economische rol gespeeld in het dorpsleven. Veel dorpsgenoten hebben er gewerkt, maar ook veel mensen uit de omgeving Edam, Oosthuizen, Volendam, Kwadijk. Maar de bevolking werd ook gekleurd door een groot contingent Friezen. Een kleine "multi-culturele wereld". Middelie stond zeker op de kaart.
PROGRAMMA
Het is een combinatie van een presentatie en een fototentoonstelling over “Ons Belang”, gelijktijdig de najaarsbijeenkomst van het historisch genootschap OudMiddelye. De presentatie wordt verricht door de broers Age en Gerrit Waaksma, beiden ook werknemers van de fabriek geweest. Daarna alle tijd om oude gezichten te herkennen en herinneringen op te halen! De middag wordt afgesloten met soep en een broodje.
AANMELDEN
Voor de koffie/thee, soep en een broodje van de vrijwilligers van Stichting Kerkje Middelie vragen we een kleine bijdrage van 5 Euro per persoon. De bedoeling is dat belangstellenden zich van tevoren aanmelden, uiterlijk 15 oktober.  Het centrale contactadres is: onsbelangmiddelie@gmail.com Uw aanmelding is definitief nadat wij uw betaling hebben ontvangen op rekening NL94RABO 03673 14665 ten name van Stichting Kerkje Middelie.
KENT U NOG MEDEWERKERS?
Inmiddels heeft de organisatie al een voorlopige lijst met namen opgesteld. En die lijst willen we uitbreiden. Want het is nu of nooit. Veel oud-bestuursleden, oud-medewerkers zijn er immers niet meer. Maar een aantal is er nog wel, maar er zijn ook echtgenoten(s), kinderen en kleinkinderen. Kent u nog meer voormalige medewerkers, geef dat dan ook door aan één van de leden van de reüniegroep, zodat er door ons contact gezocht kan worden om ook deze mensen uit te nodigen.
Onderdeel van de reünie is een foto presentatie, daarom ook graag contact als u nog oude foto’s heeft die aan “Ons Belang” herinneren (en niet terug te vinden zijn op de website van OudMiddelye).
Contactpersonen van de  reüniegroep zijn:  
Jan Lammes 020-4361805 / Aart Greidanus 0299-420833 / Gerry van der Wegen 0299-621730 / Hessel Attema  0299-623437 / Age Waaksma  0299-621541 / Jack Dekker 0299-621339