Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Bestuur

Bestuur en medewerkers Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Voorzitter:
Jack Dekker,
Zijvend 3,
1472 GE Middelie
Telefoon 0299 621339
E-mail

Vice-Voorzitter:
Gé Koster - Wakker,
Haagwindelaan 36,
1474 RC Oosthuizen
Telefoon 0299 743404
E-mail

Secretaris:
Erik van den Hudding,
Middelie 114-A,
1471 GV Middelie
Telefoon 0299 621994
E-mail

2de Secretaris:
Dieuwke de Boer - Muts,
Middelie 23 A,
1472 Middelie
Telefoon 0299 621408
E-mail

Penningmeester:
Joke Sons,
Middelie 24,
1472 GP  Middelie
Telefoon 0299 621959
E-mail

Overige Bestuursleden en Medewerkers:

Contactadres:
Gerry van der Wegen - Mulders,
Edammerdijkje 26,
1472 GD Middelie
Telefoon 0299 621730
E-mail

Coördinatie van het blad "de Post"
Teun Boogaard,
Wolfspootlaan 3,
1474 RX Oosthuizen
Telefoon 0299 621609
E-mail

Lay-out en drukwerkbegeleiding
Ron Batenburg,
It Ald Hôf 4,
8822 WP Arum
Telefoon 0517 850797
E-mail