Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Donatie of Sponsoring

Helaas met alleen de contributies van onze leden komen wij er niet.
En om hoogte van de contributie op een zodanig niveau te houden dat deze voor iedereen te betalen is, zoeken wij donateurs en/of sponsors die onze vereniging een warm hart toedragen.

En alle kleine en grote bedragen aan donatie zijn welkom. Voor een advertentie in ons verenigingsblad vragen wij van u een minimale bijdrage van € 25,- voor 1/8 pagina (A4).
Voor een advertentie in ons verenigingsblad verzoeken wij u vriendelijk om deze tekst(en) digitaal (dit om eventuele lees- of schrijffouten te voorkomen) aan te leveren.
De door u op geven tekst wordt dan door ons in een advertentie omgezet, makkelijk toch.
Ook wordt er een hyperlink, indien u deze heeft, of naam van uw bedrijf op onze site gezet.

Uw donaties of sponsorgelden aan het Historisch Genootschap "Oud-Middelye" kunt u overmaken naar de Rabobank rekeningnummer NL32RABO0367325578
o.v.v. Donatie of Sponsoring Historisch Genootschap "Oud-Middelye"