Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Geheugen van Middelie

Beste mensen de vereniging heeft uw hulp nodig bij het beschrijven van het fotomateriaal.
Al het fotomateriaal wat in het bezit is van het Historisch Genootschap hebben wij in een fotomap ondergebracht met een mogelijkheid om bij de desbetreffende foto een opmerking te plaatsen over o.a. de perso(o)n(en) die op de foto staan afgebeeld met naam of toenaam of de gelegenheid waarvan de foto is gemaakt of kunt u de misschien de (ca.) datum aangeven of de maker/fotograaf.
Eigenlijk ontvangen wij graag elke annotatie (= zelfverklarende aantekeningen) of opmerking die op de foto of afbeelding te maken heeft hoe klein dan ook, en kunnen dit verder gebruiken voor het up-to-date brengen van onze database.
In dit verband zijn wij ook geïnteresseerd in de verhalen die de foto's of afbeeldingen bij u oproepen.

Via deze link kunt u ons fotoarchief Geheugen van Middelie bereiken.

U kunt ook foto's bestellen uit ons fotoarchief, echter niet alle foto's zijn om technische redenen te bestellen. Deze foto's staan dan ook niet in de bestellijst. neem voor fotobestelling(en) contact op met oud.middelye@gmail.com
De foto's worden na bestelling snel door de fotocentrale naar uw adres verzonden.