Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Welkom bij het Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Lid worden

Contributie

Opgave voor een lidmaatschap kunt u opgeven via dit online formulier.

De minimum contributie is vastgesteld op € 12,50.
Voor adressen buiten ons verspreidingsgebied geldt een toeslag van € 2,50 vanwege portokosten.

Losse of extra nummers van 'de Post' zijn te verkrijgen voor € 3,00 voor zover nog voorradig.

Betalingen van de contributie Historisch Genootschap "Oud-Middelye"
via overmaking naar;
Rabobank rekeningnummer NL32RABO0367325578
o.v.v. Contributie Historisch Genootschap "Oud-Middelye"

Als lid ontvangt u 2x per jaar de "De Post".
Ons prachtige tijdschrift vol historische artikelen en foto's van de mooiste plekjes in Middelie.